Persoonlijk Coachprofiel

Met dit coaching programma krijg je weer de focus op dat wat jij het liefste doet. Hierdoor geef je twijfels en obstakels geen ruimte.

Wat gaan we doen:

We brengen samen in kaart wat jij anders wilt

We maken een persoonlijk profiel, zodat je inzicht krijgt in hoe jij en anderen in bepaalde situaties denken, communiceren en zich gedragen

We onderzoeken wat jij belangrijk vindt en waar jij voor staat

We kijken welke verandering(en) er nodig zijn om meer energie te krijgen en minder spanning te ervaren

Wat is het resultaat:

Inzicht in jezelf en de ander

Je de controle los kunt laten en de verantwoording kunt delen

Je meer energie en minder stress in je lijf hebt

Je trots bent op dat je doet waar je goed in bent

Je geniet van wat jij hebt neergezet