Q4 Persoonlijke Stijl Analyse

De Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse geeft inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf.

  • Wat is je natuurlijke manier van doen?
  • Hoe ga je met bepaalde situaties onder druk om?
  • Wat is je stijl van communiceren?
  • Wat zijn je onbewuste drijfveren?
  • Waarden kenmerken t.b.v. de 4 typen

 Q4 Profiles

Vergroot de kennis van je gedrag en dat van je collega’s. Daardoor worden veel communicatie conflicten vermeden, ga je prettiger werken en kom je samen tot een beter resultaat. Specifieke aandacht wordt besteed aan het vergroten van individuele effectiviteit en het optimaal benutten van talenten waardoor je energieverlies wordt geminimaliseerd.

Gedrag bepaalt in grote mate ons succes, thuis en op het werk. Kennis en vaardigheden spelen een rol, maar vooral het onbewuste gedrag (kernpatroon) heeft grote invloed op ons handelen. Als je weet wat je motiveert, kun je daarvandaan handelen. Inzicht in gedrag helpt om talenten en kwaliteiten te benutten.

Q4 Persoonlijke Stijl Analyse

Deze is gebaseerd op het DISC model, ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston en beschrijft welke combinatie van vier typen/stijlen het gedrag bepalen. Iedereen laat alle vier de gedrag typen/stijlen zien, echter één type/stijl is het sterkst aanwezig (primair), aangevuld met een tweede type/stijl (secundair) bepaalt deze combinatie in grote mate ons gedrag.

Vier fundamentele typen/stijlen DISC:

Dominant

Extravert, taakgericht, gedreven

Interactief

Extravert, mensgericht, prater

Stabiel

Introvert, mensgericht, teamplayer

Consciëntieus

Introvert, taakgericht, analytisch

Kernpatroon en gewenst patroon

De Q4 Persoonlijke Stijl Analyse meet het kern- en het gewenste gedragspatroon. Deze grafiek toont de hoeveelheid energie die wordt gestopt in het aanpassen van het gedrag tussen het kernpatroon (oftewel natuurlijk gedrag) en het gewenst patroon. De mate van energieverlies tussen de twee verschillende patronen komt hiermee tot uiting. Het kernpatroon wordt getoond als er sprake is van een bepaalde mate van druk, als de omstandigheden minder gunstig zijn. Het gewenst patroon komt naar voren als je in staat bent om je gedrag af te stemmen op de situatie, in geval van weinig stress.

Inhoud rapport

  • Karakteristieken van uw persoonlijke stijl
  • Sterkten en valkuilen in communicatie
  • Persoonlijke stijl in relatie tot werk
  • Zelfbeeld
  • Communicatietips t.b.v. de 4 typen

Door het inzetten van de Q4 Persoonlijke Stijl Analyse beschik je over een universele taal waardoor gedrag en communicatie in samenwerking bespreekbaar wordt. Er is geen ‘goed’ of ‘fout’ in de resultaten, er is geen oordeel. Q4 Profiles gaat uit van de kwaliteiten en de kracht van ieder individu. Geeft hiermee een handvat om de verschillen tussen mensen beter te benutten en begrijpen. Deze benadering zorgt voor plaatsing van medewerkers op posities die bij hen passen.

Waarmee samenwerken prettiger wordt en leidt tot beter resultaat!